សមត្ថភាពគឺពី 250LPH ទៅ 50TPH

    កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!